WCAG-EM toegankelijkheidsrapport voor beekdaelensociaal.nl

Report Creator: Elkander BV, December 18, 2020

Evaluation Commissioner: Gemeente Beekdaelen

Summary of the evaluation findings

Uit het onderzoek blijkt dat de website beekdaelensociaal.nl nog niet volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau A / AA. Dankzij het onderzoek is goed in beeld welke verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat beekdaelensociaal.nl wel op elke pagina aan alle eisen voldoet.

De gevonden toegankelijkheidsproblemen zijn niet onoverkomelijk. Voor de meeste pagina's zijn alleen lichte ingrepen nodig. Dit geldt voor de veelvoorkomende artikelpagina's, formulieren en de pagina's met informatie van organisaties. Grotere verbeteringen zijn nodig bij de productvergelijker, maar deze functionaliteit speelt geen centrale rol in de website. Hieronder volgt per punt beknopte uitleg, als begeleiding bij de gedetailleerde onderzoeksresultaten verderop in dit rapport.

De formulieren op Beekdaelen Sociaal hebben nog wat aandacht nodig. Ze zijn allemaal goed bruikbaar, maar kunnen wel gebruiksvriendelijker. Sommige velden kunnen nog automatisch worden aangevuld. Als een formulier niet goed wordt ingevuld, zijn de foutmeldingen hierover bij sommige formulieren niet altijd even duidelijk. Deze instructies moeten aangepast worden.

Op sommige plekken kunnen koppen en labels duidelijker gemaakt worden.
Niet alle knoppen hebben een label dat de functie van de knop goed beschrijft. Het gaat hierbij om incidentele fouten; over het algemeen zijn deze labels in orde.
Op sommige plekken moeten labels die vaker voorkomen, gelijkgetrokken worden.

De status en rol van bepaalde knoppen kan nog wat duidelijker gemaakt worden. Bij knoppen die bedoeld zijn om in een overzicht van pagina naar pagina te springen, is voor gebruikers van hulptechnologie niet voldoende duidelijk welke pagina actief is. En bij knoppen waarmee opties kunnen worden open- en dichtgeklapt, is niet voor alle gebruikers van hulptechnologie voldoende duidelijk in welke 'stand' de knop op dat moment staat.

Op een aantal pagina's verdwijnen stukjes functionaliteit wanneer er ingezoomd wordt. De productvergelijker is niet bruikbaar als vergelijkinstrument bij een zoom van 200% of meer. Verder verdwijnt bij artikelen de mogelijkheid tot feedback geven bij een zoom van 400% of meer. Ook de knoppen voor het delen van informatie op social media zijn niet altijd beschikbaar, wanneer er ver is ingezoomd, bijvoorbeeld op de mobiele weergave.

De productvergelijker is niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken, omdat de informatie wel wordt weergegeven als tabel, maar technisch gezien niet als tabel is gecodeerd. Daarom is het niet duidelijk welke informatie bij welk product hoort.

De interactieve kaart valt onder de uitzonderingen van het Besluit Digitale Toegankelijkheid en hoeft dus niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Toch zijn uit het onderzoek wel verbeterpunten naar voren gekomen, die kunnen worden aangepakt. Zo bestaat de kaart achter de schermen uit losse afbeeldingen die allemaal een ontoereikende alternatieve tekst hebben en geen logisch onderling verband vertonen. Mensen die de kaart niet kunnen zien, kunnen dus niet duiden wat hier voor afbeeldingen staan. Daarnaast is de interactieve kaart niet met het toetsenbord te bedienen, maar de informatie op de kaart is wel via andere routes via het toetsenbord terug te vinden
.
Incidenteel is het linkdoel onvoldoende duidelijk. Dit wordt deels veroorzaakt door kleine tekortkomingen in het design van de website, deels doordat er ook gegevens worden opgehaald uit het sociale kaart-systeem Invis (derdencontent).

De website is vrijwel overal voorzien van een kopstructuur in html, maar deze is niet overal op de aanbevolen manier aangebracht. Op sommige pagina's zorgt dit voor een verminderd toegankelijke webpagina, omdat de navigatie wordt bemoeilijkt. De informatie blijft echter over het algemeen wel vindbaar.

Scope of the evaluation

Website name Beekdaelen Sociaal
Scope of the website

Alle webcontent op de publieke website Beekdaelen Sociaal, bereikbaar via https://www.beekdaelensociaal.nl/.
Op allerlei pagina's op beekdaelensociaal.nl komt informatie voor die afkomstig is uit de sociale kaart Invis. Het gaat om organisatiegegevens die worden beheerd door organisaties zelf, in sociale kaart-systeem Invis. Pagina's met deze gegevens vallen binnen de scope van het onderzoek. Elkander brengt toegankelijkheidsproblemen op deze pagina's in kaart. Voor sommige toegankelijkheidsaspecten van deze pagina's is Elkander verantwoordelijk, voor andere is de organisatie verantwoordelijk (derdencontent).
Vanaf de website wordt verwezen naar een aanmeldformulier waarmee organisaties zich kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis, en naar een formulier waarmee organisaties een activiteit kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis. Deze formulieren, bereikbaar via de links https://www.lokaalloket.nl/aanmelden/beekdaelen en https://www.lokaalloket.nl/invis2/activiteiten/_beekdaelen/, vallen buiten de scope van dit onderzoek.

WCAG Version WCAG 2.1
Conformance target Level AA
Additional evaluation requirements

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methode WCAG-EM.

Het rapport bevat een lijst van:
-alle fouten die gevonden zijn door evaluatiesoftware AxeCore en de handmatige controle van deze automatische tests
-alle fouten die gevonden zijn door handmatige tests
Het rapport bevat dus een volledige lijst fouten; niet alleen maar algemene voorbeelden van een bepaald terugkerend type fout.

In sommige gevallen staat bij een fout een suggestie voor reparatie van de fout, maar niet overal.

Accessibility support baseline

De meest recente versies van web browsers:
Google Chrome, met voorleessoftware ChromeVox
Safari, met VoiceOver
FireFox, met NVDA
Microsoft Edge, met JAWS

Relied upon technologies
  • CSS
  • SVG
  • HTML5
  • WAI-ARIA
  • ECMAScript 5
  • DOM

Overview of audit results

Results of Level AA
Principle Level A Level AA
1. Perceivable 6 / 9 5 / 11
2. Operable 10 / 14 2 / 3
3. Understandable 4 / 5 3 / 5
4. Robust 1 / 2 0 / 1
Total 21 / 30 10 / 20

Detailed audit results

Principle 1 Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatige controle.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: 1) De alternatieve tekst van het logo moet zijn 'Beekdaelen sociaal. Zorg en welzijn.' Het aria-label moet gelijk zijn aan de alt-tekst.

2) De nieuwsberichten hebben als alternatieve tekst de titel van het nieuwsbericht. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding.

3) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

4) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in hulpaanbod) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) Het aria label bij het knopje (bolletje) van de productvergelijker is 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken'. Dit komt niet overeen met de functie van het knopje. Hier moet beter worden uitgelegd dat de knop niet actief is en pas kan worden gebruikt wanneer er één soort hulpaanbod is geselecteerd.
Nu kunnen gebruikers denken dat de knop dient voor het selecteren van één soort hulpaanbod.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: 1) De afbeelding heeft een alternatieve tekst, maar deze klopt niet met wat er op de afbeelding te zien is. Er is namelijk geen logo in beeld maar een afbeelding van een gebouw en tekst. De tekst 'Je problemen aanpakken dat doe je zelf, maar niet alleen! Mensen met aandacht' is wel te zien, maar komt niet terug in de alt-tekst.

2) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

3) Het icoon bij 'Toegankelijk' voegt betekenis toe maar heeft geen alt-tekst.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: 1) De nieuwsberichten hebben als alternatieve tekst de titel van het nieuwsbericht. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding.

2) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in nieuws) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: De agenda-items hebben als alternatieve tekst de titel van het agenda-item. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: 1) De kopjes van de productvergelijker waar content onder zit, hebben een aria label, maar dat label is gelijk aan het kopje zelf. Het zegt daarmee niets over de functie van de knop.
2) Verwijderen-knop heeft geen aria-label.
3) Meer informatie-knop heeft geen aria-label.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in verhalen) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) verbeterpunt: alt-tekst van afbeeldingen is gelijk aan titel van verhaal.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings: Film-icoontje heeft geen alt-tekst of aria-label bij link 'HuisartsInfoFilm: Diarree, wat moet je ermee?'

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen bestanden met alleen audio of alleen video in de steekproef.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

1.2.2 Captions (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen audio of video in de steekproef.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen video in de steekproef.

1.2.4 Captions (Live): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen live uitgezonden media in de website.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

1.2.5 Audio Description (Prerecorded): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen video in de steekproef.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Diverse geautomatiseerde tests in combinatie met handmatige controle.
Voor alle pagina's uit de steekproef geldt: aan het topmenu moet een <role=toolbar> worden toegekend.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Kop 'Organisaties in de buurt' is niet opgemaakt als kop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: De begeleidende tekst onder het kopje 'Huishouden op eigen kracht' heeft voor gebruikers die kunnen zien duidelijk een verband met het artikelenoverzicht op het centrale deel van de pagina. Dit verband moet ook voor andere gebruikers duidelijk gemaakt worden, bijv. dmv een landmark.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten en hulpaanbodresultaten hebben geen kopstructuur (organisatie- en hulpaanbodtitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp is een h3 die volgt op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Het gedeelte 'Meer in onderwerp' moet een landmark krijgen, zodat duidelijk wordt dat dit gedeelte bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: 'Hulpaanbod' is een h3-kop terwijl het in feite een link is naar een andere pagina. Het is dus meer een soort navigatie-element (of een soort weergave-optie). Doordat het een h3 is lijkt het net alsof de resultaten (h4) onder het hulpaanbod vallen, wat juist niet zo is (het zijn organisatieresultaten).

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: 1) 'Organisaties' is een h3-kop terwijl het in feite een link is naar een andere pagina. Het is dus meer een soort navigatie-element (of een soort weergave-optie). Doordat het een h3 is lijkt het net alsof de resultaten (h4) onder de organisaties vallen, wat juist niet zo is (het zijn hulpaanbodresultaten).

2) 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken' is opgemaakt als een h4-kopje, terwijl het dat inhoudelijk gezien niet echt is. Het staat op gelijke hoogte met de resultaten, die ook een h4 hebben. Dit werkt verwarrend.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: 1) Formulier 'Informatie aanvragen' moet een h2 krijgen ipv een h3. Nu staat het formulier volgens de html-structuur binnen de opsomming van het hulpaanbod van de organisatie.

2) Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op een h2 'Algemene informatie'. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu.

3) Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie.

4) De kenmerken (bijv. 'contract Wmo') zijn in de html-structuur onderdeel van de h2 'Algemene informatie'. Deze kenmerken horen niet als kop opgemaakt te zijn.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: 1) De koppen onder 'Meer informatie' zijn niet opgemaakt als heading, maar zijn <strong>.

2) 'Hulpaanbod van: [naam organisatie]: dit is een h3 die volgt op de h1. Dit zou geen kop moeten zijn.

3) Het kenmerk 'Contract met de gemeente' is onderdeel van deze h3. Ook dit kenmerk hoort niet als kop opgemaakt te zijn.

4) Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op deze h3. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu.

5) Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: De resultaten bij 'hulpaanbod' hebben geen kopstructuur.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: De vergelijker is een tabel die niet is opgemaakt als tabel, daardoor kan je bij de ingevulde 'velden' niet herleiden bij welke organisatie de getoonde informatie hoort.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp is een h3 die volgt op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Het gedeelte 'Meer in onderwerp' moet een landmark krijgen, zodat duidelijk wordt dat dit gedeelte bedoeld is voor navigatie.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings: Idem

1.3.2 Meaningful Sequence: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: Informatie uit een tabel wordt van links naar rechts en van onder naar boven onder elkaar gezet, waardoor je niet meer weet welke informatie bij welk product hoort.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.3.3 Sensory Characteristics: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.3.4 Orientation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: automatisch en handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.3.5 Identify Input Purpose: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is. Zie voor bespreking Feedbackformulier de #Feedback-pagina verderop in de steekproef.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Informatie aanvragen formulier: er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mail' en 'Telefoonnummer'.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings: Er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mailadres' en 'Functie / Bedrijf'.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Failed

Findings: Er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'Telefoonnummer' en 'E-mailadres'.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

1.4 Distinguishable

1.4.1 Use of Color: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatige en automatische controle.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.4.2 Audio Control: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen audio die automatisch afspeelt in de website.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

1.4.3 Contrast (Minimum): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Diverse contrastproblemen in de afbeelding (witte tekst op groen, lichtroze tekst op donkerroze tekst). De afbeelding is toegevoegd door de organisatie zelf (derdencontent).

Tekst OSM & Kadaster heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: Tekst OSM & Kadaster heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: Contrast van 'images of text' in diverse plaatjes niet goed genoeg, bijv. witte tekst op rode knop in afbeelding week tegen de kindermishandeling, witte tekst tegen gele achtergrond bij cliëntervaringsonderzoek. Logo's zijn uitgezonderd.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.4.4 Resize text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker in een ingezoomde weergave.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.4.5 Images of Text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Bij het nieuws en bij de agenda zijn afbeeldingen van tekst gebruikt ter decoratie. Als deze worden vervangen door een afbeelding zonder tekst, kan het criterium behaald worden. Daarnaast zou de organisatie Meander verzocht kunnen worden om een logo te uploaden in plaats van een plaatje met tekst erin.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Er staat een slagzin in de afbeelding van de organisatie, die ook als tekst had kunnen worden ingevoerd bij de omschrijving van de organisatie. Het gaat om een afbeelding die is toegevoegd door de organisatie. (derdencontent).

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: Het nieuwsbericht '16 t/m 22 november: Week tegen Kindermishandeling' heeft veel (onleesbare) tekst in de afbeelding staan. Dit geldt ook voor 'Wat betekent respect voor u', 'Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo bekend' en de foto met 'Coronavirus' erop.
Alleen als het strikt noodzakelijk is óf pure decoratie mag een 'image of text' gebruikt worden. Ook logo's zijn uitgezonderd.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Image of text gebruikt bij activiteit ontmoetingsdagen Beekdaelen

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Image of text gebruikt bij activiteit ontmoetingsdagen Beekdaelen

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.4.10 Reflow: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Failed

Findings: Het woord 'Contactformulier' wordt niet helemaal getoond bij zoomen vanaf 400%. Je moet naar rechts scrollen om het helemaal te kunnen lezen.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen.

1.4.11 Non-text Contrast: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Het zoekveld bovenaan de pagina heeft niet genoeg contrast. Geldt voor alle pagina's. Alle individuele pagina's slagen verder.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings:

1.4.12 Text Spacing: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatische controle met handmatige check

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

1.4.13 Content on Hover or Focus: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

Principle 2 Operable

2.1 Keyboard Accessible

2.1.1 Keyboard: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: De zoekbalk in de header is niet bedienbaar met het toetsenbord.

De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.1.2 No Keyboard Trap: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.1.4 Character Key Shortcuts: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er wordt geen gebruik gemaakt van sneltoetsen in de website. Criterium niet van toepassing.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.2 Enough Time

2.2.1 Timing Adjustable: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen tijdslimieten in de website.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.2.2 Pause, Stop, Hide: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen informatie in de website die beweegt, knippert of automatisch wordt bijgewerkt.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.3 Seizures and Physical Reactions

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Knipperende elementen komen niet voor in de steekproef. Dit criterium is niet van toepassing.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.4 Navigable

2.4.1 Bypass Blocks: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content 'skipbaar' maken. Zelfs niet adhv techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H69.html. Het kaartgedeelte ('organisaties in de buurt') heeft bijvoorbeeld geen heading. Daarnaast ontbreekt een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie met bijbehorende filteropties.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie met bijbehorende filteropties.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Allerlei gedeeltes zouden een heading moeten hebben, maar hebben die niet. Ook moet er beter met landmarks gewerkt worden. De brede zoekbalk op deze pagina zou bijvoorbeeld een search-landmark moeten krijgen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. De headingstructuur is niet in orde. De content wordt getoond in een tabel, maar is technisch gezien niet als tabel ingericht. Als deze pagina wel als tabel wordt ingericht, zou de gebruiker beter door de content kunnen skippen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie.Ensures each page has at least one mechanism for a user to bypass navigation and jump straight to the content

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings: Er is bij het feedbackformulier geen sprake van 'zich herhalende blokken content' die je zou willen skippen. Een gebruiker moet sowieso het hele formulier invullen om het te kunnen versturen.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

2.4.2 Page Titled: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.4.3 Focus Order: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Bij alle pagina's is de focusvolgorde geanalyseerd. De focusvolgorde doet nergens afbreuk aan de betekenis en bedienbaarheid van de pagina.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.4.4 Link Purpose (In Context): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Van de knop 'Hulpaanbod' is het linkdoel niet helemaal duidelijk.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Van de knop 'Organisaties' is het linkdoel niet helemaal duidelijk.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Het linkdoel bij de link 'Facebook' moet duidelijker.

Onderaan is bij de knop 'Maatschappelijk werk' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer organisaties voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Failed

Findings: Onderaan is bij de knop 'Cursus' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer hulpaanbod voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: 1) Het linkdoel van de links 'Bekijk hulpaanbod' (onderaan) is niet duidelijk.

2) Het linkdoel van de links waarmee je delen van de content kunt open- en dichtklappen, is meestal ook niet duidelijk.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Failed

Findings: Bij de links naar elk afzonderlijk verhaal, is het linkdoel niet helemaal duidelijk. Er zou in de html een arialabelledby moeten komen: 'Lees het verhaal van [naam persoon]' om dit wel goed duidelijk te maken.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Failed

Findings: Bij de link naar Opvoeden.nl (onderaan bij 'Bron') is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Failed

Findings: Bij de link naar Opvoeden.nl (onderaan bij 'Bron') is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

2.4.5 Multiple Ways: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest.
Op Beekdaelen Sociaal is op elke pagina een zoekfunctie beschikbaar (afdoende techniek G161). Daarnaast linken we op elke pagina uit de steekproef naar aanvullende informatie / gerelateerde webpagina's (afdoende techniek G125).

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.4.6 Headings and Labels: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Knoppen 'alle items' niet beschrijvend genoeg.
Alle items --> Naar nieuws
Alle items --> Naar agenda

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Failed

Findings: Kop 'toegankelijk' is niet beschrijvend genoeg.

Redactioneel:
Kop (productnaam) 'trainingsaanbod' is wel wat vaag.
Kop (productnaam) 'financiële ondersteuning' zou je kunnen opvatten als 'geld geven', terwijl dat niet bedoeld wordt.
Het gaat hier om derdencontent.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: 1) De teksten op de 'alle x items'-knoppen zijn niet specifiek genoeg. Het woord 'items' achtereenvolgens vervangen door achtereenvolgens : artikelen, organisaties, producten, berichten, verhalen, activiteiten, links.

2) Kop 'blogs (interviews en artikelen)' veranderen in 'Verhalen'.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Failed

Findings: Het kopje 'Info' is niet beschrijvend genoeg.
Knoppen 'bekijk hulpaanbod' onderaan de pagina zijn niet beschrijvend genoeg.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.4.7 Focus Visible: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website Beekdaelensociaal.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.5.2 Pointer Cancellation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website Beekdaelensociaal.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

2.5.3 Label in Name: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatische controle met handmatige check

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knoppen komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: idem

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knoppen komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knoppen komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

2.5.4 Motion Actuation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Functionaliteit niet aanwezig. Er zijn in de pagina's van de steekproef (en in de gehele website Beekdaelensociaal.nl) geen functionaliteiten bedienbaar door je apparaat te bewegen of door als gebruiker zelf te bewegen. Dit criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Not present

Findings:

Principle 3 Understandable

3.1 Readable

3.1.1 Language of Page: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Elke webpagina heeft in de html een lang="nl" attribuut, dat aangeeft dat de inhoud in het Nederlands is.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-buurt/burgerinitiatieven)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/product/120887/173286/sociale-vaardigheidstraining)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/57705/clientervaringsonderzoek-ceo-jeugdwet-gemeente-beekdaelen-2019)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/producten?compare=1&ids=93213,138534,139524&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyI0MjU5OTIiXSwibW9kdXMiOiJhcnRpY2xlIn0=)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/54100/nel-de-haas-66)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/contact)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/meertaligheid)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (www.beekdaelensociaal.nl/is/puber/gezondheid/klachten-en-verschijnselen/diarree )
Outcome: Passed

Findings:

3.1.2 Language of Parts: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Alle inhoud van de pagina's uit de steekproef is in het Nederlands. Er is dus geen noodzaak om van gedeeltes content afzonderlijk de taal weer te geven in de html.

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.beekdaelensociaal.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/de-