WCAG-EM toegankelijkheidsrapport voor vraagbaak.doesburg.nl

Report Creator: Elkander BV, December 18, 2020

Evaluation Commissioner: Gemeente Doesburg

Summary of the evaluation findings

Uit het onderzoek blijkt dat de website vraagbaak.doesburg.nl nog niet volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau A / AA. Dankzij het onderzoek is goed in beeld welke verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat vraagbaak.doesburg.nl wel op elke pagina aan alle eisen voldoet.

De gevonden toegankelijkheidsproblemen zijn niet onoverkomelijk. Voor de meeste pagina's zijn alleen lichte ingrepen nodig. Dit geldt voor de veelvoorkomende artikelpagina's, formulieren en de pagina's met informatie van organisaties. Grotere verbeteringen zijn nodig bij de productvergelijker, maar deze functionaliteit speelt geen centrale rol in de website. Hieronder volgt per punt beknopte uitleg, als begeleiding bij de gedetailleerde onderzoeksresultaten verderop in dit rapport.

De formulieren op vraagbaak.doesburg.nl hebben nog wat aandacht nodig. Ze zijn allemaal goed bruikbaar, maar kunnen wel gebruiksvriendelijker. Sommige velden kunnen nog automatisch worden aangevuld. Als een formulier niet goed wordt ingevuld, zijn de foutmeldingen hierover bij sommige formulieren niet altijd even duidelijk. Deze instructies moeten aangepast worden.

Op sommige plekken kunnen koppen en labels duidelijker gemaakt worden.
Niet alle knoppen hebben een label dat de functie van de knop goed beschrijft. Het gaat hierbij om incidentele fouten; over het algemeen zijn deze labels in orde.
Op sommige plekken moeten labels die vaker voorkomen, gelijkgetrokken worden.

De status en rol van bepaalde knoppen kan nog wat duidelijker gemaakt worden. Bij knoppen die bedoeld zijn om in een overzicht van pagina naar pagina te springen, is voor gebruikers van hulptechnologie niet voldoende duidelijk welke pagina actief is. En bij knoppen waarmee opties kunnen worden open- en dichtgeklapt, is niet voor alle gebruikers van hulptechnologie voldoende duidelijk in welke 'stand' de knop op dat moment staat.

Op een aantal pagina's verdwijnen stukjes functionaliteit wanneer er ingezoomd wordt. De productvergelijker is niet bruikbaar als vergelijkinstrument bij een zoom van 200% of meer. Verder verdwijnt bij artikelen de mogelijkheid tot feedback geven bij een zoom van 400% of meer. Ook de knoppen voor het delen van informatie op social media zijn niet altijd beschikbaar, wanneer er ver is ingezoomd, bijvoorbeeld op de mobiele weergave.

De productvergelijker is niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken, omdat de informatie wel wordt weergegeven als tabel, maar technisch gezien niet als tabel is gecodeerd. Daarom is het niet duidelijk welke informatie bij welk product hoort.

De interactieve kaart valt onder de uitzonderingen van het Besluit Digitale Toegankelijkheid en hoeft dus niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Toch zijn uit het onderzoek wel verbeterpunten naar voren gekomen, die kunnen worden aangepakt. Zo bestaat de kaart achter de schermen uit losse afbeeldingen die allemaal een ontoereikende alternatieve tekst hebben en geen logisch onderling verband vertonen. Mensen die de kaart niet kunnen zien, kunnen dus niet duiden wat hier voor afbeeldingen staan. Daarnaast is de interactieve kaart niet met het toetsenbord te bedienen, maar de informatie op de kaart is wel via andere routes via het toetsenbord terug te vinden
.
Incidenteel is het linkdoel onvoldoende duidelijk. Dit wordt deels veroorzaakt door kleine tekortkomingen in het design van de website, deels doordat er ook gegevens worden opgehaald uit het sociale kaart-systeem Invis (derdencontent).

De website is vrijwel overal voorzien van een kopstructuur in html, maar deze is niet overal op de aanbevolen manier aangebracht. Op sommige pagina's zorgt dit voor een verminderd toegankelijke webpagina, omdat de navigatie wordt bemoeilijkt. De informatie blijft echter over het algemeen wel vindbaar.

Scope of the evaluation

Website name Vraagbaak Doesburg
Scope of the website

Alle webcontent op de publieke website Vraagbaak Doesburg, bereikbaar via https://www.vraagbaak.doesburg.nl/.
Op allerlei pagina's op vraagbaak.doesburg.nl komt informatie voor die afkomstig is uit de sociale kaart Invis. Het gaat om organisatiegegevens die worden beheerd door organisaties zelf, in sociale kaart-systeem Invis. Pagina's met deze gegevens vallen binnen de scope van het onderzoek. Elkander brengt toegankelijkheidsproblemen op deze pagina's in kaart. Voor sommige toegankelijkheidsaspecten van deze pagina's is Elkander verantwoordelijk, voor andere is de organisatie verantwoordelijk (derdencontent).
Vanaf de website wordt verwezen naar een aanmeldformulier waarmee organisaties zich kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis, en naar een formulier waarmee organisaties een activiteit kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis. Deze formulieren, bereikbaar via de links https://www.lokaalloket.nl/aanmelden/doesburg en https://www.lokaalloket.nl/invis2/activiteiten/_doesburg/, vallen buiten de scope van dit onderzoek.

WCAG Version WCAG 2.1
Conformance target Level AA
Additional evaluation requirements

Het rapport bevat een lijst van:
-alle fouten die gevonden zijn door evaluatiesoftware AxeCore en de handmatige controle van deze automatische tests
-alle fouten die gevonden zijn door handmatige tests
Het rapport bevat dus een volledige lijst fouten; niet alleen maar algemene voorbeelden van een bepaald terugkerend type fout.

In sommige gevallen staat bij een fout een suggestie voor reparatie van de fout, maar niet overal.

Accessibility support baseline

De meest recente versies van web browsers:
Google Chrome, met voorleessoftware ChromeVox
Safari, met VoiceOver
FireFox, met NVDA
Microsoft Edge, met JAWS

Relied upon technologies
  • CSS
  • SVG
  • ECMAScript 5
  • DOM
  • HTML5
  • WAI-ARIA

Overview of audit results

Results of Level AA
Principle Level A Level AA
1. Perceivable 4 / 9 4 / 11
2. Operable 10 / 14 2 / 3
3. Understandable 3 / 5 3 / 5
4. Robust 0 / 2 0 / 1
Total 17 / 30 9 / 20

Detailed audit results

Principle 1 Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: 1) De alternatieve tekst van het logo moet zijn 'Vraagbaak Doesburg sociaal'. Het aria-label moet gelijk zijn aan de alt-tekst.

2) De agenda-items hebben als alternatieve tekst de titel van het agenda-item. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding.

3) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

4) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in hulpaanbod) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) Het aria label bij het knopje (bolletje) van de productvergelijker is 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken'. Dit komt niet overeen met de functie van het knopje. Hier moet beter worden uitgelegd dat de knop niet actief is en pas kan worden gebruikt wanneer er één soort hulpaanbod is geselecteerd.
Nu kunnen gebruikers denken dat de knop dient voor het selecteren van één soort hulpaanbod.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: 1) De afbeelding heeft een alternatieve tekst, maar deze geeft niet de volledige tekst weer die in de afbeelding te zien is. De alt-tekst moet worden uitgebreid met de ondertitel van het logo: "KOM. Therapie, coaching, leerbegeleiding."

2) Het icoon bij 'Toegankelijk' voegt betekenis toe maar heeft geen alt-tekst.

3) De interactieve kaart heeft meerdere identieke alt-teksten die allemaal niet beschrijvend zijn voor de kaart.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: 1) De interactieve kaart heeft meerdere identieke alt-teksten die allemaal niet beschrijvend zijn voor de kaart.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Het agenda-item heeft als alternatieve tekst de titel van het agenda-item. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: 1) De kopjes van de productvergelijker waar content onder zit, hebben een aria label, maar dat label is gelijk aan het kopje zelf. Het zegt daarmee niets over de functie van de knop.
2) Verwijderen-knop heeft geen aria-label.
3) Meer informatie-knop heeft geen aria-label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings: De interactieve kaart heeft meerdere identieke alt-teksten die allemaal niet beschrijvend zijn voor de kaart.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen bestanden met alleen audio of alleen video in de steekproef.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.2.2 Captions (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatige controle.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Er is wel ondertiteling, maar die beschrijft alleen de uitgesproken tekst en niet de geluiden.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatige controle.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Er is geen audiodescriptie aanwezig.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.2.4 Captions (Live): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen live uitgezonden media in de website.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.2.5 Audio Description (Prerecorded): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatige controle

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Er is geen audiodescriptie aanwezig.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Diverse geautomatiseerde tests in combinatie met handmatige controle.
Voor alle pagina's uit de steekproef geldt: aan het topmenu moet een <role=toolbar> worden toegekend. #24377

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Kop 'Organisaties in de buurt' is niet opgemaakt als kop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking over topmenu

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: De begeleidende tekst onder het kopje 'Huishouden op eigen kracht' heeft voor gebruikers die kunnen zien duidelijk een verband met het artikelenoverzicht op het centrale deel van de pagina. Dit verband moet ook voor andere gebruikers duidelijk gemaakt worden, bijv. dmv een landmark.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten en hulpaanbodresultaten hebben geen kopstructuur (organisatietitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten, hulpaanbodresultaten en bestanden hebben geen kopstructuur (organisatietitels, hulpaanbodtitels en bestandstitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: 'Hulpaanbod' is een h3-kop terwijl het in feite een link is naar een andere pagina. Het is dus meer een soort navigatie-element (of een soort weergave-optie). Doordat het een h3 is lijkt het net alsof de resultaten (h4) onder het hulpaanbod vallen, wat juist niet zo is (het zijn organisatieresultaten).

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: 1) 'Organisaties' is een h3-kop terwijl het in feite een link is naar een andere pagina. Het is dus meer een soort navigatie-element (of een soort weergave-optie). Doordat het een h3 is lijkt het net alsof de resultaten (h4) onder de organisaties vallen, wat juist niet zo is (het zijn hulpaanbodresultaten).

2) 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken' is opgemaakt als een h4-kopje, terwijl het dat inhoudelijk gezien niet echt is. Het staat op gelijke hoogte met de resultaten, die ook een h4 hebben. Dit werkt verwarrend.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: 1) Formulier 'Informatie aanvragen' moet een h2 krijgen ipv een h3. Nu staat het formulier volgens de html-structuur binnen de opsomming van het hulpaanbod van de organisatie.

2) Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op een h2 'Algemene informatie'. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu.

3) Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: 1) De koppen onder 'Meer informatie' zijn niet opgemaakt als heading, maar zijn <strong>.

2) 'Hulpaanbod van: [naam organisatie]: dit is een h3 die volgt op de h1. Dit zou geen kop moeten zijn.

3) Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op deze h3. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu.

4) Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Failed

Findings: Headings ontbreken in de advertentie-items.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking over topmenu

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: De resultaten bij 'hulpaanbod' hebben geen kopstructuur.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: 1) De vergelijker is een tabel die niet is opgemaakt als tabel, daardoor kan je bij de ingevulde 'velden' niet herleiden bij welke organisatie de getoonde informatie hoort.

2) Bij het veld 'Info' bij product 'Zomerkamp' (Zorgburo De Liemers) staan tussenkopjes die niet als heading zijn opgemaakt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten, hulpaanbodresultaten en Vraag en Aanbod hebben geen kopstructuur (organisatietitels, hulpaanbodtitels en titels van gevraagd- en aangeboden-items moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp is een h3 die volgt op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Het gedeelte 'Meer in onderwerp' moet een landmark krijgen, zodat duidelijk wordt dat dit gedeelte bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten en hulpaanbodresultaten hebben geen kopstructuur (organisatietitels en hulpaanbodtitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

1.3.2 Meaningful Sequence: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: Informatie uit een tabel wordt van links naar rechts en van onder naar boven onder elkaar gezet, waardoor je niet meer weet welke informatie bij welk product hoort.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.3 Sensory Characteristics: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.4 Orientation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatische controle aangevuld met handmatige check.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.5 Identify Input Purpose: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is. Zie voor bespreking Feedbackformulier de #Feedback-pagina verderop in de steekproef.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: Informatie aanvragen formulier: er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mail' en 'Telefoonnummer'.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings: Er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mailadres' en 'Functie / Bedrijf'.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

1.4 Distinguishable

1.4.1 Use of Color: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatige en automatische controle

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.2 Audio Control: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen audio die automatisch afspeelt in de website.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

1.4.3 Contrast (Minimum): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: De copyrightmelding van de kaart (C OSM & Kadaster) heeft niet genoeg contrast met de achtergrond. Interactieve kaarten vallen onder de uitzonderingen van het Besluit digitale toegankelijkheid. Deze fout op dit criterium heeft dus geen negatieve invloed op de algehele toegankelijkheidsstatus van vraagbaak.doesburg.nl.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: De copyrightmelding van de kaart (C OSM & Kadaster) heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: De copyrightmelding van de kaart (C OSM & Kadaster) heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: De copyrightmelding van de kaart (C OSM & Kadaster) heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings: De copyrightmelding van de kaart (C OSM & Kadaster) heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.4 Resize text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

1.4.5 Images of Text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: In de foto van de Feldenkrais cursus staat een afbeelding van tekst. De foto is toegevoegd door een organisatie (derdencontent). Content van derden valt onder de uitzonderingen van het Besluit digitale toegankelijkheid.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: In de foto van de Feldenkrais cursus staat een afbeelding van tekst. De foto is toegevoegd door een organisatie (derdencontent).

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings: Uitzondering voor logo van toepassing

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: In de foto van de Feldenkrais cursus staat een afbeelding van tekst.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings: In de foto van de Feldenkrais cursus staat een afbeelding van tekst.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.10 Reflow: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker als je bent ingezoomd naar de 1 of 2-koloms weergave.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings: Het feedbackformulier voldoet.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

1.4.11 Non-text Contrast: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Zoekveld heeft niet genoeg contrast. De individuele pagina's voldoen wel.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings:

1.4.12 Text Spacing: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatische controle met handmatige check.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.13 Content on Hover or Focus: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

Principle 2 Operable

2.1 Keyboard Accessible

2.1.1 Keyboard: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: De zoekbalk in de header is niet bedienbaar met het toetsenbord.

De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.1.2 No Keyboard Trap: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.1.4 Character Key Shortcuts: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er wordt geen gebruik gemaakt van sneltoetsen in de website. Criterium niet van toepassing.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.2 Enough Time

2.2.1 Timing Adjustable: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen tijdslimieten in de website.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.2.2 Pause, Stop, Hide: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen informatie in de website die beweegt, knippert of automatisch wordt bijgewerkt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.3 Seizures and Physical Reactions

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Knipperende elementen komen niet voor in de steekproef. Dit criterium is niet van toepassing.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.4 Navigable

2.4.1 Bypass Blocks: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content 'skipbaar' maken. Zelfs niet adhv techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H69.html. Het kaartgedeelte ('organisaties in de buurt') heeft bijvoorbeeld geen heading. Daarnaast ontbreken landmarks.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie met bijbehorende filteropties.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie met bijbehorende filteropties.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Allerlei gedeeltes zouden een heading moeten hebben, maar hebben die niet.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. De headingstructuur is niet in orde. De content wordt getoond in een tabel, maar is technisch gezien niet als tabel ingericht. Als deze pagina wel als tabel wordt ingericht, zou de gebruiker beter door de content kunnen skippen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings: Er is bij het feedbackformulier geen sprake van 'zich herhalende blokken content' die je zou willen skippen. Een gebruiker moet sowieso het hele formulier invullen om het te kunnen versturen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings: Er is bij het inschrijfformulier geen sprake van 'zich herhalende blokken content' die je zou willen skippen. Een gebruiker moet sowieso het hele formulier invullen om het te kunnen versturen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

2.4.2 Page Titled: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.3 Focus Order: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Bij alle pagina's is de focusvolgorde geanalyseerd. De focusvolgorde doet nergens afbreuk aan de betekenis en bedienbaarheid van de pagina.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.4 Link Purpose (In Context): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings: Bij de 2 links in de header is het linkdoel op zich wel duidelijk op basis van de linktekst. Maar het kan wel mooier, vooral door 'klik hier' weg te halen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Bij de link naar Opvoeden.nl (onderaan bij 'Bron') is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: Bij de aanvraaglink 'Melden bij de gemeente' (onder het artikel) is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Van de knop 'Hulpaanbod' is het linkdoel niet helemaal duidelijk.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Van de knop 'Organisaties' is het linkdoel niet helemaal duidelijk.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Failed

Findings: Onderaan is bij de knoppen 'Remedial teacher of dyslexiepraktijk', 'Pedagogische hulpverlening' en 'Onderwijsbegeleiding' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer organisaties voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Failed

Findings: Onderaan is bij de knop 'Ondersteuning bij leerproblematiek' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer hulpaanbod voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Failed

Findings: Bij de advertenties is het linkdoel niet duidelijk genoeg bij links als 'Coaching, uitlaten, oppassen, verzorgen'. Uit deze linktekst kan een bezoeker niet opmaken dat hij of zij naar een advertentie zal gaan. Ook is er in de technische opmaak geen context die dit verder verduidelijkt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Onder 'Vraag en aanbod' is het linkdoel niet duidelijk genoeg bij links als 'Coaching, uitlaten, oppassen, verzorgen'. Uit deze linktekst kan een bezoeker niet opmaken dat hij of zij naar een advertentie zal gaan. Ook is er in de technische opmaak geen context die dit verder verduidelijkt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: 1) Het linkdoel van de links 'Bekijk hulpaanbod' (onderaan) is niet duidelijk.

2) Het linkdoel van de links waarmee je delen van de content kunt open- en dichtklappen, is meestal ook niet duidelijk.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Failed

Findings: Bij de link naar Opvoeden.nl (onderaan bij 'Bron') is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.5 Multiple Ways: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest.
Op vraagbaak.doesburg.nl is op elke pagina een zoekfunctie beschikbaar (afdoende techniek G161). Daarnaast linken we op elke pagina uit de steekproef naar aanvullende informatie / gerelateerde webpagina's (afdoende techniek G125).

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.6 Headings and Labels: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Knop 'alle items' niet beschrijvend genoeg.
Alle items --> Naar agenda

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Deze kop is wat vaag: gestructureerd huishouden en hulp bij het huishouden vragen bij de gemeente

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Het volgende product op deze pagina heeft een vage titel en is zonder hoofdletters: https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/140353/155349/invis2/minder-piekeren. [derdencontent]

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Failed

Findings: H2-kop 'Vraag en aanbod' is niet beschrijvend, want er wordt niet aangegeven wat er wordt gevraagd en aangeboden (hulp). Koppen 'gevraagd' en 'aangeboden' zijn eveneens niet beschrijvend.
Label 'soort' is onduidelijk. Dit zou bijvoorbeeld 'Soort advertentie' moeten zijn.
Rubriek is niet erg beschrijvend. Zou bijv. 'Soort hulp' kunnen zijn.

Sommige aanbod-advertenties zijn erg warrig, bijv. 'Elektra, fiets, fietsen, fietsen, gastheer/gastvrouw,..' De omschrijving 'Halen/brengen, van a naar b' is zelfs foutief, omdat bij doorklikken blijkt dat het gaat om het halen en brengen van boodschappen.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: De teksten op de 'alle x items'-knoppen zijn niet specifiek genoeg. Het woord 'items' achtereenvolgens vervangen door achtereenvolgens : artikelen, organisaties, producten, berichten, verhalen, activiteiten, links.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Failed

Findings: Het kopje 'Info' is niet beschrijvend genoeg.
Knoppen 'bekijk hulpaanbod' onderaan de pagina zijn niet beschrijvend genoeg.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: Het is niet duidelijk wat 'Vraag en aanbod' is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.7 Focus Visible: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website vraagbaak.doesburg.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.5.2 Pointer Cancellation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website vraagbaak.doesburg.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

2.5.3 Label in Name: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatische controle met handmatige check

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: idem

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Failed

Findings: De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Failed

Findings: De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knoppen komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

2.5.4 Motion Actuation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Functionaliteit niet aanwezig. Er zijn in de pagina's van de steekproef (en in de gehele website vraagbaak.doesburg.nl) geen functionaliteiten bedienbaar door je apparaat te bewegen of door als gebruiker zelf te bewegen. Dit criterium is dus niet van toepassing.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

Principle 3 Understandable

3.1 Readable

3.1.1 Language of Page: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Elke webpagina heeft in de html een lang="nl" attribuut, dat aangeeft dat de inhoud in het Nederlands is.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

3.1.2 Language of Parts: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Alle inhoud van de pagina's uit de steekproef is in het Nederlands. Er is dus geen noodzaak om van gedeeltes content afzonderlijk de taal weer te geven in de html.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Not present

Findings:

3.2 Predictable

3.2.1 On Focus: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Nergens vindt er een contextwijziging plaats als een element focus krijgt.

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings: Bij het agenda-overzicht klapt het kalender-menu’tje open zodra je met de focus op ‘Selecteer datum’ komt. Dit is echter geen contextwijziging, afgaande op de definitie van: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html#dfn-changes-of-context

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/hulp-bij-het-huishouden/zelf-regelen#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/75500/17091/invis2/feldenkrais-cursus-workshop)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/basisschoolkind/voeding/ontbijten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/zelfstandig-thuis-wonen/woonadvies)
Outcome: Passed

Findings:

3.2.2 On Input: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Er vindt nergens een contextwijziging plaats bij het invoeren van data (bijv. in een zoekveld of formulierveld) of bij het selecteren van een bedieningselement (bijv. het aanvinken van een radio-knop)

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/veilig-wonen/vallen-voorkomen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/155145/invis2/praktijk-kom-kinder-en-jeugdtherapie-op-maat)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/106627/155145/invis2/remedial-teaching)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/agenda)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/producten?compare=1&ids=85631,91547,142104&parameters=eyJzaXplIjoiMTAiLCJtYXhOck9mTGlua3MiOiIxNiIsInEiOiIiLCJwMSI6WyIyNDkwNDUyIl0sIm1vZHVzIjoiYXJ0aWNsZSJ9)
Outcome: Passed

Findings: