WCAG-EM toegankelijkheidsrapport voor nuenenhelpt.nl

Report Creator: Elkander BV, January 15, 2021

Evaluation Commissioner: Gemeente Nuenen c.a.

Summary of the evaluation findings

Uit het onderzoek blijkt dat de website nuenenhelpt.nl nog niet volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau A / AA. Dankzij het onderzoek is goed in beeld welke verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat nuenenhelpt.nl wel op elke pagina aan alle eisen voldoet.

De gevonden toegankelijkheidsproblemen zijn niet onoverkomelijk. Voor de meeste pagina's zijn alleen lichte ingrepen nodig. Dit geldt voor de veelvoorkomende artikelpagina's, formulieren en de pagina's met informatie van organisaties. Bij de toegankelijkheidsproblemen die te maken hebben met koppen en subkoppen en het als (hulpsoftware-)gebruiker makkelijk kunnen 'skippen' van pagina-onderdeel naar pagina-onderdeel, zijn grotere verbeteringen nodig, middels een herstructurering van de html. Hieronder volgt per punt beknopte uitleg, als begeleiding bij de gedetailleerde onderzoeksresultaten verderop in dit rapport.

De formulieren op nuenenhelpt.nl hebben nog wat aandacht nodig. Ze zijn allemaal goed bruikbaar, maar kunnen wel gebruiksvriendelijker. Sommige velden kunnen nog automatisch worden aangevuld. Als een formulier niet goed wordt ingevuld, zijn de foutmeldingen hierover bij sommige formulieren niet altijd even duidelijk. Deze instructies moeten aangepast worden.

Op sommige plekken kunnen koppen en labels duidelijker gemaakt worden.
Niet alle knoppen hebben een label dat de functie van de knop goed beschrijft. Het gaat hierbij om incidentele fouten; over het algemeen zijn deze labels in orde.
Op sommige plekken moeten labels die vaker voorkomen, gelijkgetrokken worden.

Het logo van de website bevat tekst, die niet terugkomt in de alternatieve tekst die aan dit logo gekoppeld is.

De status en rol van bepaalde knoppen kan nog wat duidelijker gemaakt worden. Bij knoppen die bedoeld zijn om in een overzicht van pagina naar pagina te springen, is voor gebruikers van hulptechnologie niet voldoende duidelijk welke pagina actief is. En bij knoppen waarmee opties kunnen worden open- en dichtgeklapt, is niet voor alle gebruikers van hulptechnologie voldoende duidelijk in welke 'stand' de knop op dat moment staat.

Op een aantal pagina's verdwijnen stukjes functionaliteit wanneer er ingezoomd wordt. Zo verdwijnt bij artikelen de mogelijkheid tot feedback geven bij een zoom van 400% of meer. Ook de knoppen voor het delen van informatie op social media zijn niet altijd beschikbaar, wanneer er ver is ingezoomd, bijvoorbeeld op de mobiele weergave.

De interactieve kaart valt onder de uitzonderingen van het Besluit Digitale Toegankelijkheid en hoeft dus niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Toch zijn uit het onderzoek wel verbeterpunten naar voren gekomen, die kunnen worden aangepakt. Zo bestaat de kaart achter de schermen uit losse afbeeldingen die allemaal een ontoereikende alternatieve tekst hebben en geen logisch onderling verband vertonen. Mensen die de kaart niet kunnen zien, kunnen dus niet duiden wat hier voor afbeeldingen staan. Daarnaast is de interactieve kaart niet met het toetsenbord te bedienen, maar de informatie op de kaart is wel via andere routes via het toetsenbord terug te vinden

Incidenteel is het linkdoel onvoldoende duidelijk. Dit wordt veroorzaakt door kleine tekortkomingen in het design van de website, die met lichte ingrepen zijn op te lossen.

De website is vrijwel overal voorzien van een kopstructuur in html, maar deze is niet overal op de aanbevolen manier aangebracht. Op sommige pagina's zorgt dit voor een verminderd toegankelijke webpagina, omdat de navigatie wordt bemoeilijkt. De informatie blijft echter over het algemeen wel vindbaar.

Scope of the evaluation

Website name Nuenen Helpt
Scope of the website

Alle webcontent op de publieke website Nuenen Helpt, bereikbaar via https://www.nuenenhelpt.nl/.

Op allerlei pagina's op Nuenen Helpt komt informatie voor die afkomstig is uit de sociale kaart G!DS. Het gaat om organisatiegegevens die worden beheerd door medewerkers van de (lokale) bibliotheek. Pagina's met deze gegevens vallen binnen de scope van het onderzoek. Elkander brengt toegankelijkheidsproblemen op deze pagina's in kaart. Voor sommige toegankelijkheidsaspecten van deze pagina's is Elkander verantwoordelijk, voor andere is G!DS verantwoordelijk (derdencontent).

WCAG Version WCAG 2.1
Conformance target Level AA
Additional evaluation requirements

Het rapport bevat een lijst van:
-alle fouten die gevonden zijn door evaluatiesoftware AxeCore en de handmatige controle van deze automatische tests
-alle fouten die gevonden zijn door handmatige tests
Het rapport bevat dus een volledige lijst fouten; niet alleen maar algemene voorbeelden van een bepaald terugkerend type fout.

In sommige gevallen staat bij een fout een suggestie voor reparatie van de fout, maar niet overal.

Accessibility support baseline

De meest recente versies van web browsers:
Google Chrome, met voorleessoftware ChromeVox
Safari, met VoiceOver
FireFox, met NVDA
Microsoft Edge, met JAWS

Relied upon technologies
  • CSS
  • SVG
  • HTML5
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • ECMAScript 5

Overview of audit results

Results of Level AA
Principle Level A Level AA
1. Perceivable 4 / 9 7 / 11
2. Operable 11 / 14 2 / 3
3. Understandable 4 / 5 3 / 5
4. Robust 1 / 2 0 / 1
Total 20 / 30 12 / 20

Detailed audit results

Principle 1 Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: handmatige controle.
Alt-tekst van logo moet worden gerepareerd, anders fail op het gehele criterium.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Failed

Findings: 1) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.
2) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: 1) Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.

2) De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: De interactieve kaart heeft meerdere identieke alt-teksten die allemaal niet beschrijvend zijn voor de kaart.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen bestanden met alleen audio of alleen video in de steekproef.

1.2.2 Captions (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Er zitten twee filmpjes in het sample. Beide filmpjes voldoen niet aan dit criterium. De filmpjes zijn beide content van derden.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Het filmpje is voorzien van ondertiteling, maar die beschrijft alleen de uitgesproken tekst en niet de geluiden.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: Het filmpje bevat een incomplete ondertiteling. De voice-over wordt niet ondertiteld. Belangrijke geluiden worden niet beschreven.

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Er zitten twee filmpjes in het sample. Beide filmpjes zijn niet voorzien van audio descriptie. De filmpjes zijn beide content van derden.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings:

1.2.4 Captions (Live): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen live uitgezonden media in de website.

1.2.5 Audio Description (Prerecorded): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Er zitten twee filmpjes in het sample. Beide filmpjes zijn niet voorzien van audio descriptie. De filmpjes zijn beide content van derden.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings:

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Diverse geautomatiseerde tests in combinatie met handmatige controle. Voor alle pagina's geldt: de list-items (<li>) in het topmenu moeten als parent-element een ongeordende lijst (<ul>)-item heben, zónder role of met 'role=list'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Kop 'Organisaties in de buurt' is niet opgemaakt als kop.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: De begeleidende tekst onder het kopje 'Huishouden op eigen kracht' heeft voor gebruikers die kunnen zien duidelijk een verband met het artikelenoverzicht op het centrale deel van de pagina. Dit verband moet ook voor andere gebruikers duidelijk gemaakt worden, bijv. dmv een landmark.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten hebben geen kopstructuur (organisatietitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings: 1) Formulier 'Informatie aanvragen' moet een h2 krijgen ipv een h3. Nu staat het formulier volgens de html-structuur binnen de opsomming van het hulpaanbod van de organisatie.

2) Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op een h2 'Algemene informatie'. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu.

3) Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende melding topmenu

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Failed

Findings: Zie overkoepelende opmerking topmenu

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: 1) Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel.

2) Organisatieresultaten hebben geen kopstructuur (organisatietitels moeten h4 worden).

3) De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: Idem

1.3.2 Meaningful Sequence: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest. De fouten zitten in de interactieve kaart. Kaarten vallen onder de uitzonderingen van het Besluit digitale toegankelijkheid.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Als je de opmaak uitzet, bestaat de kaart uit een aantal 'map-parts' die samen geen logisch geheel vormen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.3 Sensory Characteristics: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig onderzocht.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.4 Orientation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatische controle met handmatige check.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.3.5 Identify Input Purpose: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is. Zie voor bespreking Feedbackformulier de #Feedback-pagina verderop in de steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Het postcodeveld bevat een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Informatie aanvragen formulier: er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mail' en 'Telefoonnummer'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Failed

Findings: Er is nog geen autocomplete aangebracht volgens de aanbevolen techniek. Dit geldt voor de velden 'Naam', 'E-mailadres' en 'Functie / Bedrijf'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings: Er zijn op deze pagina geen invoervelden waarop dit van toepassing is. Zie voor bespreking Feedbackformulier de #Feedback-pagina verderop in de steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings: Idem.

1.4 Distinguishable

1.4.1 Use of Color: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatische controle in combinatie met handmatig onderzoek.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.2 Audio Control: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: De website bevat geen audio die automatisch afspeelt.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings:

1.4.3 Contrast (Minimum): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.4 Resize text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200%

1.4.5 Images of Text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig onderzocht.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.10 Reflow: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig gecontroleerd.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop.

1.4.11 Non-text Contrast: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatige controle.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.12 Text Spacing: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

1.4.13 Content on Hover or Focus: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er komt nergens content tevoorschijn wanneer een element focus ontvangt van het toetsenbord of de muis.

Principle 2 Operable

2.1 Keyboard Accessible

2.1.1 Keyboard: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatisch getest, handmatige controle

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings: De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: De kaart is niet met het toetsenbord toegankelijk, maar de eindpunten kunnen via de lijstweergave wel bereikt worden met het toetsenbord.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.1.2 No Keyboard Trap: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.1.4 Character Key Shortcuts: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er wordt geen gebruik gemaakt van sneltoetsen in de website. Criterium niet van toepassing.

2.2 Enough Time

2.2.1 Timing Adjustable: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zitten geen tijdslimieten in de website.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings:

2.2.2 Pause, Stop, Hide: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Er zit geen informatie in de website die beweegt, knippert of automatisch wordt bijgewerkt.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings:

2.3 Seizures and Physical Reactions

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Knipperende elementen komen niet voor in de steekproef. Dit criterium is niet van toepassing.

2.4 Navigable

2.4.1 Bypass Blocks: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content 'skipbaar' maken. Zelfs niet adhv techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H69.html. Het kaartgedeelte ('organisaties in de buurt') heeft bijvoorbeeld geen heading. Daarnaast ontbreekt een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen. Er ontbreekt bijv. een landmark voor het topmenu (Lees voor / Vergroten / Dyslexie etc)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er ontbreekt bijv. een search-landmark voor de zoekfunctie met bijbehorende filteropties.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om content skipbaar te maken. Allerlei gedeeltes zouden een heading moeten hebben, maar hebben die niet. Ook moet er beter met landmarks gewerkt worden. De brede zoekbalk op deze pagina zou bijvoorbeeld een search-landmark moeten krijgen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Not present

Findings: Er is bij het feedbackformulier geen sprake van 'zich herhalende blokken content' die je zou willen skippen. Een gebruiker moet sowieso het hele formulier invullen om het te kunnen versturen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Failed

Findings: Er is niet genoeg gedaan om terugkerende blokken content 'skipbaar' maken. Er moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: Idem

2.4.2 Page Titled: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.3 Focus Order: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Bij alle pagina's is de focusvolgorde geanalyseerd. De focusvolgorde doet nergens afbreuk aan de betekenis en bedienbaarheid van de pagina.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.4 Link Purpose (In Context): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: 1) Het linkdoel bij de links 'Facebook', 'YouTube' en 'Twitter' moet duidelijker.

2) Onderaan is bij de knop 'Cultuurmakelaar' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer organisaties voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: Bij de aanvraaglink 'Informatie van de gemeente' (onder het artikel, kopje 'Meer informatie, melding of aanvraag') is het linkdoel niet duidelijk genoeg.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.5 Multiple Ways: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest.
Op nuenenhelpt.nl is op elke pagina een zoekfunctie beschikbaar (afdoende techniek G161). Daarnaast linken we op elke pagina uit de steekproef naar aanvullende informatie / gerelateerde webpagina's (afdoende techniek G125).

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.6 Headings and Labels: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig onderzocht.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Knop 'alle 6 items' niet beschrijvend genoeg.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Failed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: De teksten op de 'alle x items'-knoppen zijn niet specifiek genoeg. Het woord 'items' achtereenvolgens vervangen door achtereenvolgens : artikelen, organisaties, producten, berichten, verhalen, activiteiten, links.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.4.7 Focus Visible: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website nuenenhelpt.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

2.5.2 Pointer Cancellation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. Functionaliteit niet aanwezig in pagina's van de steekproef (sowieso niet aanwezig op hele website nuenenhelpt.nl). Criterium is dus niet van toepassing.

2.5.3 Label in Name: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Het logo heeft een aria-label waarin niet de tekst van de afbeelding wordt weergegeven, dit geldt voor alle pagina's.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings: resultaat alleen voor feedbackformulier

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.

2.5.4 Motion Actuation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Functionaliteit niet aanwezig. Er zijn in de pagina's van de steekproef (en in de gehele website nuenenhelpt.nl) geen functionaliteiten bedienbaar door je apparaat te bewegen of door als gebruiker zelf te bewegen. Dit criterium is dus niet van toepassing.

Principle 3 Understandable

3.1 Readable

3.1.1 Language of Page: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Elke webpagina heeft in de html een lang="nl" attribuut, dat aangeeft dat de inhoud in het Nederlands is.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

3.1.2 Language of Parts: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Geautomatiseerd getest en handmatige controle. Alle inhoud van de pagina's uit de steekproef is in het Nederlands. Er is dus geen noodzaak om van gedeeltes content afzonderlijk de taal weer te geven in de html.

3.2 Predictable

3.2.1 On Focus: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Nergens vindt er een contextwijziging plaats als een element focus krijgt.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

3.2.2 On Input: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Handmatig getest. Op de pagina's uit de steekproef vindt nergens een contextwijziging plaats bij het invoeren van data (bijv. in een zoekveld of formulierveld) of bij het selecteren van een bedieningselement (bijv. het aanvinken van een radio-knop)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

3.2.3 Consistent Navigation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Dit is standaard goed ingericht in de template. Handmatig gecontroleerd. Terugkerende navigatiemenu's zijn altijd in dezelfde relatieve volgorde.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

3.2.4 Consistent Identification: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatige controle.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: Filteren / zoeken op organisatiesoort heet op de homepage 'Organisatiesoort' en op de pagina 'Organisaties' 'soort organisatie'.

Externe hyperlink naar organisatie heeft steeds als aria-label 'Website: x', terwijl vergelijkbare links op de organisatiedetailpagina dat niet hebben.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Filteren / zoeken op organisatiesoort heet op de homepage 'Organisatiesoort' en op de pagina 'Organisaties' 'soort organisatie'.

Externe hyperlink naar organisatie heeft steeds als aria-label 'Website: x', terwijl vergelijkbare links op de organisatiedetailpagina dat niet hebben.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Externe hyperlink naar organisatie heeft steeds als aria-label 'Website: x', terwijl vergelijkbare links op het organisatieoverzicht dat niet hebben.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings:

3.3 Input Assistance

3.3.1 Error Identification: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina (zie voor feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze sample)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Verkeerd ingevuld postcode-veld: er komt keurig een tekstbericht dat het fout is. Dit bericht wordt gepresenteerd in een extra boxje dat tevoorschijn komt en dat ook correct wordt opgepikt door voorleessoftware.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Verkeerd ingevuld postcode-veld: er komt keurig een tekstbericht dat het fout is. Dit bericht wordt gepresenteerd in een extra boxje dat tevoorschijn komt en dat ook correct wordt opgepikt door voorleessoftware.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Verkeerd ingevuld postcode-veld: er komt keurig een tekstbericht dat het fout is. Dit bericht wordt gepresenteerd in een extra boxje dat tevoorschijn komt en dat ook correct wordt opgepikt door voorleessoftware.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Informatie aanvragen-formulier: foutieve invoer in het telefoonnummer-veld (bijv. alleen maar letters) wordt ten onrechte niet als fout gezien.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Failed

Findings: E-mailadres-veld met ongeldige invoer: de melding 'Vul uw e-mailadres in' beschrijft niet duidelijk genoeg wat voor fout er is gemaakt.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina (zie voor feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze sample)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings: Idem

3.3.2 Labels or Instructions: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Automatisch getest, handmatig gecontroleerd

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings: Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings: Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: De velden waarmee een gebruiker kan zoeken en filteren in organisatieresultaten zijn duidelijk gegroepeerd door middel van fieldset- en legend-elementen, inclusief duidelijke omschrijving (afdoende techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings: Informatie aanvragen-formulier: verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk en de betekenis van de asterisk wordt uitgelegd aan het begin van het formulier. Daarnaast heeft elk formulierveld een duidelijk zichtbaar label (afdoende techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H44).

Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings: Voor het grote zoekveld geldt: de velden en knoppen waarmee een gebruiker kan zoeken in de resultaten op deze pagina zijn duidelijk gegroepeerd door middel van fieldset- en legend-elementen, inclusief duidelijke omschrijving (afdoende techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings: Feedbackformulier: verplichte velden zijn goed aangegeven met een asterisk en de betekenis van de asterisk wordt uitgelegd aan het begin van het formulier.
Voor de formuliervelden is verder de volgende techniek toegepast: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H44, en is dus voldaan.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings: Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings: Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze steekproef.

3.3.3 Error Suggestion: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina (zie voor feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze sample)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Verkeerd ingevuld postcode-veld: er komt keurig een tekstbericht dat het fout is. Dit bericht wordt gepresenteerd in een extra boxje dat tevoorschijn komt, met hierbij ook instructies voor verbetering van de fout. Dit boxje wordt ook correct opgepikt door bijv. voorleessoftware.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: Informatie aanvragen-formulier: foutverbetersuggesties zijn nodig bij fout ingevoerd telefoonnummer en e-mailadres.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Failed

Findings: De foutverbetersuggestie bij een verkeerd ingevuld e-mailadres moet duidelijker beschrijven hoe de gebruiker de fout goed kan verbeteren.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings: Invoerfouten niet mogelijk op deze pagina (zie voor feedbackformulier de pagina 'feedbackformulier' in deze sample)

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings: Idem

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: Handmatig getest. In de pagina's van de steekproef zijn er geen mogelijkheden om wettelijke verplichtingen of financiële transacties aan te gaan. Er zijn ook geen webpagina's in de steekproef waarop de gebruiker gegevens in gegevensopslagplaatsen kan verwijderen of beheren.
Er zijn in de steekproef ook geen pagina's waarop gebruikers antwoorden op toetsen of testen kunnen versturen. Feedbackformulieren vallen niet onder dat laatste. Deze formulieren kunnen gezien worden als contactformulieren. Als het criterium wél van toepassing zou zijn op de feedbackformulieren, dan zouden ze alsnog voldoen aan dit criterium. Invoerfouten worden namelijk gedetecteerd en de gebruiker krijgt de kans om fouten te herstellen.
Samengevat: dit criterium gaat over het helpen van gebruikers bij het voorkomen van (invul)fouten die 'zeer serieuze gevolgen' kunnen hebben. Dit is op nuenenhelpt.nl niet van toepassing.

Principle 4 Robust

4.1 Compatible

4.1.1 Parsing: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Geautomatiseerd getest, handmatige controle dmv markup validation https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Passed

Findings: Ok volgens https://validator.w3.org/

4.1.2 Name, Role, Value: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Voor alle pagina's geldt: de knoppen in het topmenu (dat begint met 'Lees voor') zijn niet voorzien van de juiste 'roles' en 'values'. Dat wil zeggen dat mensen die bijv. voorleessoftware of spraakherkenning gebruiken niet goed kunnen herkennen dat dit knoppen zijn, in welke toestand ze zich bevinden (actief of niet) en ze dus daarom ook minder goed kunnen bedienen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Failed

Findings: Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Failed

Findings: Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Failed

Findings: 1) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.
2) Bij feedbackknop het aangeven als het feedbackformulier geselecteerd is.
3) Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Failed

Findings: 1) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.
2) Bij feedbackknop het aangeven als het feedbackformulier geselecteerd is.
3) Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Failed

Findings: Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Failed

Findings: 1) In de paginering is niet voor hulpsoftware aangegeven welke pagina de actieve pagina is.

2) De knop 'Meer filters / Minder filters' moet een state 'ingeklapt' of 'uitgeklapt' krijgen.

3) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: 1) In de paginering is niet voor hulpsoftware aangegeven welke pagina de actieve pagina is.

2) De knop 'Meer filters / Minder filters' moet een state 'ingeklapt' of 'uitgeklapt' krijgen.

3) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Failed

Findings: Besturing van de kaart (zoomknoppen, markers) is niet voorzien van toegankelijke benamingen. De interactieve kaart valt onder de uitzonderingen in het besluit digitale toegankelijkheid.
Rol en state bij knoppen 'Weergave' verbeteren.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Failed

Findings: 1) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

2) In menu aan rechterzijde aangeven welke link actief is en bij feedbackknop het aangeven als het feedbackformulier geselecteerd is.

3) Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Passed

Findings:

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Failed

Findings: 1) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.
2) In menu aan rechterzijde aangeven welke link actief is en bij feedbackknop het aangeven als het feedbackformulier geselecteerd is.
3) Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Failed

Findings: 1) Diverse knoppen zonder de rol 'knop'.
2) Bij feedbackknop het aangeven als het feedbackformulier geselecteerd is.
3) Deelknoppen voorzien van beter toegankelijke naam en rol 'knop'.

4.1.3 Status Messages: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Handmatig getest

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/)
Outcome: Not present

Findings: Geen mogelijke statusberichten aanwezig op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening)
Outcome: Not present

Findings: Geen mogelijke statusberichten aanwezig op deze pagina. Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'Feedbackformulier' verderop in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/puber/school/middelbare-school/helpen-met-het-huiswerk)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/sharecare)
Outcome: Not present

Findings: Geen mogelijke statusberichten aanwezig op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties)
Outcome: Passed

Findings: Geeft een zoekopdracht op deze pagina geen resultaten, dan komt hier een bericht over tevoorschijn. Dit bericht is technisch gezien ingericht als statusbericht, dmv role=status.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=grid&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisaties?view=map&size=10&maxNrOfLinks=16)
Outcome: Passed

Findings: Idem

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/organisatie/5317791/gids2/theatermakerij-storm)
Outcome: Passed

Findings: Bij het informatie aanvragen-formulier zijn alle foutmeldingen technisch ingericht als statusbericht, dmv role=alert. Het bericht dat na het succesvol verzenden van het formulier verschijnt, is ook ingericht als statusbericht (role=status).

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding)
Outcome: Failed

Findings: De melding over het aantal zoekresultaten ('alle x items') zou 'role=status' moeten krijgen.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden/koken/maaltijdvoorziening#feedback)
Outcome: Passed

Findings: Bij het feedbackformulier zijn alle foutmeldingen technisch ingericht als statusbericht, dmv role=alert. Het bericht dat na het succesvol verzenden van het formulier verschijnt, is ook ingericht als statusbericht (role=status).

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/404)
Outcome: Not present

Findings: Geen mogelijke statusberichten aanwezig op deze pagina

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/bijstand-aanvragen)
Outcome: Not present

Findings: Geen mogelijke statusberichten aanwezig op deze pagina. Zie voor bespreking feedbackformulier de pagina 'Feedbackformulier' verderop in deze steekproef.

Results for: (https://www.nuenenhelpt.nl/is/baby/ontwikkeling/sociaal-emotionele-en-verstandelijke-ontwikkeling/hechting)
Outcome: Not present

Findings: Idem

Sample of audited web pages

Recording of evaluation specifics

Evaluatie uitgevoerd met behulp van Axe Core

Related WCAG 2 resources